Om Hjerneugen

Hjerneugen afholdes i uge 11.
Tema for 2019 var »Den kunstneriske hjerne«. Temaet for hjerneugen 2020 er endnu ikke fastlagt.

Program for de forskellige aktiviteter i hjerneugen 2019 lå under udbyderne efterhånden som de blev færdigplanlagt.
Der var arrangementer i København, Århus, Odense og Ålborg