Hjerneforum arrangementer

 

Hjerneugen – 2022

Hjerneuge i København, onsdag den 16/3 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitet, Auditorium 1, Gothersgade 140, 1123 København.

15.15 – 15.30    Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet 

15.30 – 16.00    Epilepsi i historisk perspektiv ved Anne Sabers, afdelingen for hjerne og nervesygdomme, Rigshospitalet

16.00 – 16.30    Minder om fremtiden ved Albert Gjedde, professor emeritus ved Institut for Neurovidenskab på KU samt gæsteforsker på Translational neuropsykiatrisk enhed ved Aarhus Universitet

16.30 – 17.00    En opdatering om stroke – apopleksi – slagtilfælde ved Karsten Overgaard, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Herlev og Gentofte Hospital

17.00 – 17.30    Hukommelsens betydning for vores oplevelse ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet

17.30 – 18.00    Afrunding på dagen, snacks & HjerneForum  

Tilmelding via hjemmesiden: www.hjerneforum.dk/arrangementer/

Hjerneuge i Aarhus, torsdag den 17/3 i Merete Barker-Auditoriet (Søauditoriekomplekset), Bartholins Alle, Århus Universitet.

15.15 – 15.30    Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet

15.30 – 16.00    Musik og hjerne: fra grundforskning til anvendelse ved Kira Vibe Jespersen, Århus Universitet

16.00 – 16.30    Minder om fremtiden ved Albert Gjedde, professor emeritus ved Institut for Neurovidenskab på KU samt gæsteforsker på Translational neuropsykiatrisk enhed ved Aarhus Universitet

16.30 – 17.00    Fremtidens hjerneinspirerede computere ved Daniel Gramm Kristensen, Århus Universitet

17.00 – 17.30    Hukommelsens betydning for vores oplevelse ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet

 17.30 – 18.00    Afrunding på dagen, snacks & HjerneForum   

Tilmelding via hjemmesiden: www.hjerneforum.dk/arrangementer/

Hjerneuge i Aalborg, fredag den 18/3 i Badehusvej 13, Auditorium 5, Aalborg Universitet.

15.30 – 15.45   Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet

16.00 – 16.45    Minder om fremtiden ved Albert Gjedde, professor emeritus ved Institut for Neurovidenskab på KU samt gæsteforsker på Translational neuropsykiatrisk enhed ved Aarhus Universitet

16.45 – 17.15    Hukommelsens betydning for vores oplevelse ved Thomas Alrik Sørensen, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

17.15 – 17.30    Afrunding på dagen (og ugen), snacks og HjerneForum 

Tilmelding via hjemmesiden: www.hjerneforum.dk/arrangementer/