Hjerneforum arrangementer

Hjerneugen – 2017

Download programmet som pdf-fil klar til print BAW flyer 2017-

I uge 11 afholdes der en række arrangementer i forbindelse med hjerneugen. Arrangementet er støttet af FENS og finansieret af DANA fonden, og er lavet i et samarbejde mellem HjerneForum, Folkeuniversitetet i København, Syddansk Universitet, Købehavns Universitet, Århus Universitet og Aalborg Universitet. Formålet er at give offentligheden et indblik i Dansk hjerneforskning bredt, samt øge forståelsen for hjernens rolle i vores hverdag.
Det er gratis at deltage i de forskellige oplæg vi afholder i løbet af uge 11. Man er velkommen til frit vælge mellem de oplæg man har lyst til at høre, tilmeld jer meget gerne på Facebook så vi kan se om lokalerne er store nok. Åbningsarrangementet kræver dog tilmelding – se nedenfor.

Åbning af hjerneugen i København, mandag den 13/3 på CSS
Fra kl 15.00 – 17.20 Din fantastiske hjerne ved Leif Østergaard, Århus Universitet; Den dynamiske hjerne – plasticitet og organisering i den normale og skadede hjerne ved Jesper Mogensen, Københavns Universitet; Er Parkinson en smitsom sygdom? ved lektor Per Borghammer, Århus Universitet. Program og tilmelding her: http://www.fukbh.dk/program/saerarrangementer/sundhedsvidenskab-aabning-af-hjerneugen.aspx

Hjerneuge i Odense, tirsdag den 14/3 i lokale U14, Campusvej 55, 5230 Odense M
16.00 – 16.10 Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet
16.10 – 16.40 Kønsforskelle i hjernen ved Christian Gerlach, Syddansk Universitet
16.40 – 17.10 Når hjernen falder fra hinanden ved Christian Ulrik von Linstow, Syddansk Universitet
17.10 – 17.40 Gøren og Læren: Om hjernens erhvervelse og tab af kompetencer ved Albert Gjedde,
Københavns Universitet
17.40 – 18.10 Synæstesi: hjernens tolkning af verden ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet
18.10 – 18.15 Afrunding på dagen i Odense

Hjerneuge i København, onsdag den 15/3 på CSS 18.01.11., Øster Farimagsgade 5, bygning 18.
15.00 – 15.10 Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet
15.10 – 15.40 EPO: fra doping til behandling af hukommelses- og koncentrationsbesvær ved Kamilla Miskowiak, Københavns Universitet
15.40 – 16.10 Hjerneskade, visuel information og opmærksomhed ved Maria Nordfang, Københavns Universitet
16.10 – 16.40 Udfordringer og perspektiver for de næste 15 års eksperimentelle hjerneforskning ved Jens Midtgaard, Københavns Universitet
16.40 – 17.30 Pause, snacks, & HjerneForum (lokaleskift til 15.3.01 og 15.3.15, i bygning 15)
17.30 – 18.30 Om Brain Prize 2017 og foredraget Gøren og Læren: om hjernens erhvervelse og tab af kompetencer ved Albert Gjedde, Københavns UniversitetHjerneuge i Århus, torsdag den 16/3 i Palle Juul-Jensen Aud. Nørrebrogade 44, bygning 10G.
16.00 – 16.10 Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet
16.10 – 16.40 Det musikalske masseeksperiment ved Stine Derdau Sørensen, Århus Universitet
16.40 – 17.10 Er Parkinson en smitsom sygdom? ved Per Borghammer, Århus Universitet
17.10 – 17.40 Bevidsthed og hjernen ved Morten Overgaard, Århus Universitet
17.40 – 18.10 Fra selvkørende biler til blodpropper i hjernen – computeralgoritmer kan hjælpe lægerne ved Anne Nielsen, Århus Universitet
18.10 – 19.00 Pause, snacks, & HjerneForum
19.00 – 20.00 Om Brain Prize 2017 og foredraget Gøren og Læren: om hjernens erhvervelse og tab af kompetencer ved Albert Gjedde, Københavns UniversitetHjerneuge i Aalborg, fredag den 17/3 i lokale 4.513 Rendsburggade 14
16.00 – 16.10 Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet
16.10 – 16.40 Hjerneskade og hypnose ved Jonas Lindeløv, Aalborg Universitet
16.40 – 17.10 Gøren og Læren: Om hjernens erhvervelse og tab af kompetencer ved Albert Gjedde, Københavns Universitet
17.10 – 17.40 Synæstesi: hjernens tolkning af verden ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet
17.40 – 17.45 Afrunding på dagen i Aalborg

Program
Per Borghammer – Er Parkinson en smitsom sygdom?
De fleste forbinder Parkinsons sygdom med rysten, langsomhed og stivhed. Gennem mere end 100 år troede læger og forskere, at Parkinsons sygdom primært var en hjernesygdom og at tab af dopamin-celler i hjernen udgjorde den væsentligste skade ved
sygdommen. Vi ved nu, at bevægeforstyrrelserne slet ikke er de første symptomer ved Parkinson. Mange patienter er forstoppede, mister lugtesansen og udvikler søvnforstyrrelser 10-20 år, inden de får diagnosen. Spørgsmålet er om Parkinsons sygdom starter i tarmens nervesystem mange år før de klassiske Parkinson-symptomer opstår?

Stine Derdau Sørensen – Det musikalske masseeksperiment
Hvad sker der i hjernen når vi lytter til musik? Og betyder det noget hvor meget man lytter til musik dagligt, eller om man spiller et instrument? Vi har i samarbejde med Naturvidenskabsfestival 2016 testet 20.000 børn og unge i hele Danmark for at finde ud af hvor gode de er til at lytte til detaljer i musik. Sammenholdt med data omkring deres arbejdshukommelse har vi fået ny, unik viden, som har stor betydning for vores viden om, hvordan musik påvirker og ændrer hjernen.

Christian Gerlach – Kønsforskelle i hjernen
Udviklingen af hjernescanningsteknikker har medført et væsentligt fremskridt i forståelsen af hjernens udvikling. Ikke overraskende peger undersøgelserne på, at hjernen er formbar, og at dens udvikling i høj grad er betinget af erfaringer og miljø. Men er der også
forhold i hjernens udvikling, der er givet fra fødslen? Er der fx forskel på piger og drenges hjerner? Mange mener, at sådanne kønsforskelle eksisterer og argumenter for fx kønsopdelt undervisning. Men er den viden, der eksisterer på området, så solid og
entydig, at den kan bære sådanne anvisninger?

Albert GjeddeGøren og Læren: om hjernens erhvervelse og tab af kompetencer
TBA

Jonas LindeløvHjerneskade og hypnose
Hypnose lader til at kunne forbedre hukommelse efter erhvervet hjerneskade. I dette foredrag fremlægger jeg tidligere og aktuel forskning i hjerneskade og hypnose, med særligt fokus på brugen af hypnose som kognitiv rehabilitering. Hjerneskade udgør den 2.
største sundhedsudgift på verdensplan, men det har vist sig vanskeligt at opnå generelle kognitive forbedringer. Jeg diskuterer forskningen i hypnose og hjerneskade i dette lys.

Jens MidtgaardUdfordringer og perspektiver for de næste 15 års eksperimentelle hjerneforskning
Vores forståelse af nervecellers molekylære signalbehandling, herunder hukommelse, er øget væsentligt igennem de sidste tiår. Sigtet for hjerneforskning er imidlertid at redegøre for komplekse organismers adfærd udfra nervesystemets opbygning, og biokemisk og
elektrisk signalbehandling. Kompleksiteten af hjerner gør at denne sammenhæng mellem neurobiologi og adfærd stadig er en udfordring. De seneste år har set en eksplosion i nye metoder til undersøgelse af hjerner hos en lang række forskellige dyrearter fra
insekter til aber, og store internationale forskningsprogrammer søger at videreudvikle og anvende disse metoder. Foredraget vil kort gennemgå disse perspektiver.

Kamilla Miskowiak EPO: fra doping til behandling af hukommelses- og koncentrationsbesvær
EPO er berygtet for sin brug som dopingmiddel i konkurrencesporten, fordi det øger blodprocenten og dermed den fysiske præstation. Men nyere forskning har vist at EPO også stimulere dannelsen af nye hjerneceller og øger hjernens regenerative egenskaber. Dette foredrag omhandler ny forskning, som viser positiv virkning af EPO på hukommelsen og koncentrationsevnen hos personer med depression eller bipolar lidelse (mani og depression) samt disse virkningers hjernemæssige grundlag.

Anne NielsenFra selvkørende biler til blodpropper i hjernen – computeralgoritmer kan hjælpe lægerne
Hvert år rammes 15 millioner mennesker af en blodprop i hjernen. For at minimere uoprettelige skader er det vigtigt at, de modtager den rette behandling. I dette foredrag vil vi se nærmere på, hvordan en computeralgoritme, der er inspireret af hjernens opbygning, kan bruges til at forudsige effekten af forskellige behandlinger og derved hjælpe lægerne med at vælge den mest optimale behandling.

Maria NordfangHjerneskade, visuel information og opmærksomhed
Hjernen bearbejder information fra omgivelserne og sørger for at vi bliver opmærksomme på netop den information, som er vigtig for os. Når hjernen bliver skadet fx ved en blodprop sker det tit, at disse funktioner ikke længere fungerer lige så godt som før. Mange patienter
oplever synsforstyrrelser eller problemer med at rette opmærksomheden mod den ene halvdel af rummet. I dette oplæg vil vi se på visuelle og opmærksomhedsmæssige vanskeligheder efter hjerneskade.

Morten OvergaardBevidsthed og hjernen
TBA

Thomas Alrik SørensenSynæstesi: hjernens tolkning af verden
Synæstesi er et fænomen der optræder hos en lille andel af befolkningen, og selvom disse personer sanser verden anderledes end resten, er der ikke tale om en lidelse eller dysfunktion. Her vil vi se nærmere på fænomenet, samt illustrere at vi hver især oplever vores omgivelser vidt forskelligt fra hvad vi normalt antager, og at den måde vi percipere verden er afhængig af vores tidligere erfaringer.

Christian Ulrik von LinstowNår hjernen falder fra hinanden
Den neurodegenerative sygdom, Alzheimer’s sygdom, er den hyppigste årsag til demens. Dette foredrag giver indblik i de cellulære og molekylære mekanismer, som vi i dag mener er involveret i Alzheimer’s sygdom, og som vi ved negativt påvirker de nervekredsløb, der
er ansvarlige for vores kognitive funktioner. Foredraget giver også et indblik i hvordan denne type forskningsspørgsmål adresseres forskningsmæssigt i et moderne dansk forskningslaboratorium.

Følg med på www.facebook.com/hjerneuge, eller skriv til Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet på alrik@hum.aau.dk, hvis du ønsker yderligere info. Der kan komme program- eller lokaleændringer, som opdateres løbende på Facebookside. Besøg også HjerneForum på www.hjerneforum.dk